top of page

Nieuwbouw

Vanaf de start van uw nieuwbouwproject is elektriciteit op de werf noodzakelijk. Hiervoor kan u opteren voor een werfkast te huren, indien wij de elektriciteitswerken uitvoeren is deze gratis.

Bij een woning is de veiligheid van de elektrische installatie van primair belang. Er moet rekening gehouden worden met de wettelijke vereisten, reglementen en keuringen. En de wensen van de klant. Uiteraard hechten wij hier zeer veel belang aan.

Zodra men start met het bouwen van uw nieuwe woning, 

zal u cruciale beslissingen moeten nemen in verband met:

• waar en hoeveel stopcontacten ik wil
• opteer ik voor een : klassieke installatie of een installatie met teleruptoren of een domotica installatie

• wil ik een alles uit Toets, Paniek toets die de buitenverlichting allemaal aan zet.
• op welke plaatsen wens ik mijn lichtpunten en vanaf waar wil ik deze bedienen
• wens ik videofoon of parlefoon
• zou ik om veiligheidsredenen geen alarmsysteem nemen?

Een standaard nieuwbouwtraject ziet er als volgt uit:

•aftekenen van de werf in samenspraak met de klant
•uitslijpen van leidingen met stofafzuiging
•uitkappen
•boren van lichtpunten
•aanbrengen van inbouwdozen
•aanbrengen van leidingen
•toesmeren van sleuven
•plaatsen van schakelmateriaal
•aansluiten van zekeringbord
•keuring door erkend keuringsmechanisme

bottom of page